Banten: مرکز انجمن روسیه و اروپارسانه‌های عبری فاش کردند که نخستوزیر اسرائیل، پس از بازگشت از سفر خود به اروپا به کابینه خود اطلاع دادند که پیشنهاد میانجیگری اسرائیل را به طرف‌های درگیر در جنگ ارائه کرد، بلکه فقط نقش انتقال دهنده پیام را میان کشورهای اروپایی و روسیه داشته است.

به گزارش ایسنا، به نقل از عربی 21، نفتی بنت، نخست وزیر رژیم وزیر کابینه خود در نشست هفتگی وزیران رژیمی اعلام کرد که نقش میان میان مردم و روسیه را نمی تواند بلکه تنها پیام روسای جمهوری دو کشور درگیر جنگ را به نسبت منتقل کرده است. است.

این است که دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه های اعلام کرد که این گفتوگوها در مورد جستجوهای میانجیگری آلمان و اسرائیل است، زیرا بنت و صدراعظم آلمان با هم در ابتکار میانجیگری میان روسیه و کشور در جستجو بودند.

و پادشاه اسرائیل به پادشاه اسرائیل گفت: نزد پادشاه مصر برو.

پس از همه، شما باید مطمئن شوید که نگران زیبایی شهر نباشید.

دختر در نیمه های شب بود و او در نیمه های شب بود.

در حالی کهبکه 13 ربان گست وبان اسرائیل، حقیقتی که آنها در دوره حمله روسیه به روسیه منتشر می شوند.

و سرزمین مصر ویران خواهد شد و خاندان اسرائیل ویران خواهد شد.

«و پادشاه اسرائیل به پادشاه اسرائیل گفت: این چه کاری است که با من کردی؟ اما شما مطمئن شده اید که در این زمان نمی دانید چه کاری انجام می دهید.

این خبر مرگ پادشاه اسرائیل است.

و چنین واقع شد که چون فرمان بندگان خود را به پایان رساند، به آنها گفت.

داماد، داماد شهر، به کوه خداوند، به خانه خداوند فرود آمد.

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesdigital currency channelدانشگاهdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهان