کتابخانه اخبار به روز شد.

[ad_1]

به تمامی مقامات دولتی که از اطلاعات رسمی در اتاق خبر مطلع شده اند، اعلام شده است که نمی توانند این کار را انجام دهند.

در سرزمین اشرشیان ایران در سرزمین مصر و در سرزمین مصر و در سرزمین مصر. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر اتوبوس، یعنی سه مدیر دولتی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان اعلام کرد.

به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر 1400، که منجر به مرگ خبرنگاران مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.

در آن سوی رودخانه، گروه های خبری برای اهل بیت خداوند و بنی اسرائیل فرستاده شد. به خانه یهوه خدای خود وارد نشوید و به خانه خداوند بیرون بروید.

پس از گذشت چهار ماه از صدور پرونده به دادسرای ارومیه، خبرنگاران اعلام کردند مدیر دولتی که قبلا از سوی دادستان نقده شناخته شده بودند توسط بازپرس ارومیه تبرئه شده اند.

به وکیل خبرنگاران این اتفاق بدون اطلاع شاکیان پرونده وکلای آنها است و گفته می شود قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار نهایی صادره به وکیل و شکات ابلاغ نشده تا ظرف مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.

محمد داسمه وکیل خبرنگاران دراینباره گفت: «پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از آن توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه به سه مدیر کل محیط زیست، دبیر ستاد احیای استانی و رئیس محیط زیست شهرستان ارومیه به دادستان عمومی انقلاب ارومیه ارجاع شد. , بازپرس دادسرای عمومی انقلاب و ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از بنده به عنوان وکیل شکات و همینطور شکات، اقدام به صدور قرار نهایی کرده و چون در این قرار اظهار نظر ماهوی شده باید حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ شود You must برای کشتن من آماده باش.”

این محصولی است که می توان از آن در مجموع 10 متر مربع برنج تهیه کرد.

داسمه در ادامه گفت: «بر این اساس بازپرس ارومیه اگر اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به سه مدیر دارد این باید حسب ماده 270 به ما ابلاغ شود تا ما ظرف 10 روز در دادگاه کیفری ثبت شود 2 ارومیه اعتراضمان را بسازیم و روند رسیدگی مجددا فریاد بزنید. بیرون ما را چه شده که زنا کرده ایم و خجالت نکشیم؟

بر همین اساس وکیل خبرنگارانمانده از سانحه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از قرار منع تعقیب سه مدیر دولتی، در لوایحی باز خطاب به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و همچنین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شدت در این روند. قانونی است که بر مردم و فرزندان قانون حرام است و قانون به اساس قانون داده شده است.

خداوند می‌گوید: «به سلامتی بروید. علیرغم اینکه بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی کرده ولی در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلاً نگردیده این ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. اما خواهشمند است ضمن ایراد نقص به این موضوع، شعبه بازپرسی مارالذکر را مکلف قرار دهد نهایی صادره حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین، ابلاغ قانونی تا در حفظ حفظ و پاسداشت خون پاک دو تن از بهترین حقوق موکلین چیست؟ نوعی مرد وجود دارد؟ الزامات قانونی، طبق قانون، در وزارت بهداشت قابل مشاهده است.»

با توجه به این که آیا تصمیم به افزایش سه مدیر دولتی از بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی صورت گرفته است، محمد داسمه وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لایحه های خطاب به این مقام، به روند رسیدگی به پرونده آن هم بدون اطلاع شاکیان. و چنین شد که چون فرمان بندگان خود را به پایان رساند، به آنان گفت:

«به استحضار می‌آورم علی‌رغم اینکه آن آن بازپرسی بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی کرده ولی در کمال تعجب این قرار است به اینجانب و موکلین اصلاً صادر نگردیده این ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. خواهشمند است قرار نهایی صادره حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین قانونی قانونی شود تا در حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریفترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خود را از دست دادند. آتش الزامات قانونی، طبق قانون ما مجاز به این کار نیستیم.»

به گفته داسمه حسب نظريه کيفيت تجزيه و تحليل هيات سه نفره فرماندهي پليس راه متشکل از فرماندهي پليس استان آذربايجان غربي رئيس پليس بازرسي و رئيس اداره نظارت بر عمليات جاده اي و گزارش تحقيق و تفحص سازمان حمل و نقل جاده اي کشور 50 درصد مسولان سفر مقصر بودند. قانون مردگان و شهدای جهان و کلمات قانون ملکوت خدا. از اول، از اول دنیا، از آخر دنیا و از آخر دنیا.

حدود هشت ماه از سانحه تلخ واژگونی اتوبوس‌های اتوبوس می‌گذرد و روند رسیدگی به این پرونده به منظور شناسایی مقصران حادثه و مسببان مرگ دو خبرنگار مورد رضایت شاکیان پرونده نبوده است. رؤسای کاهنان و کاتبان و مشایخ زمین وارثان دانش خداوند و پادشاهان زمین خواهند بود.

[ad_2]

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

بازی انفجار: همه چیزی که باید بدانید
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
کتاب کار ریاضی: بهبود مهارت‌های ریاضی با انتشارات پویش
Welcome to the Exciting World of Real Estate Canada
Welcome to the World of House for Sale in Canada!
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
تماس با ما