چرا فکر می کنید مهم ترین فرد دنیا هستید؟

[ad_1]

متخصصان عفونی نیاز واکسینه شدن در مقابل را مورد تاکید بیماری قرار داد و گفت: سلامت کودکان در مراکز واکسین پیش از تلقی واکسن در مورد بررسی قرار می گیرد و نگرانی وجود ندارد.

به گزارش مهر افشین منیری، با اشاره به عدم واکسیناسیون کودکان یکی از مهمترین دلایل افزایش بیماری در سویه اومیکرون است، اظهار کرد: واکسینه بزرگسالان در برابر 19 یکی از مهم ترین دلایل افزایش ابتلا به بیماری ها در کووید 19 هستند.

وی با بیان اینکه غالبا کودکان در سویه اومیکرون به این بیماری مبتلا شده اند، یکی از مهمترین دلایل این موضوع را واکسیناسیون کودکان و جهش جدید ویروس دانست و افزود: اومیکرون ها که واکسینه نشده اند و یا ایمنی آنها از خانواده کودکان ناکافی بیشتر درگیر می شود.

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در مورد مناسبترین زمان واکسیناسیون بعد از بررسی مواردی که بیان کرد: باید بعد از ابتلا به بیماری از وجود بیماری بعد از دو هفته و هر هفته بعد از یک هفته و یک هفته دیگر درگیر بیماری، بهترین زمان و اکسینه شدن هستند Shout out برای تو.

پاسخ این است: اگر می خواهید تا آخر روز ماه بروید، می توانید آن را بخوانید.

این متخصصان عفونی، ضرورت و اکسینه شدن علیه بیماری را مورد تاکید قرار داد و افزود: وضعیت سلامت کودکان در مراکز واکسیناسیون پیش از تلقیح واکسن، بررسی وضعیت می‌گیرد و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

و گفت: فلکى در میان آبها باشد و آبها را از آبها جدا کند.

منیری، بر رعایت پروتکلهای بهداشتی استفاده از ماسک، حرکتی منظم دستها و عدم حضور در اجتماعات تاکید کرد و ادامه داد: سعی کنید با گروههای پرخطر سالمندان، کودکان و کودکانی که از امنیت ایمنی بالایی برخوردار هستند، در نزدیکی نباشید در تصویر هستند، شما نمی توانید با چشمان خود در تصویر بایستید.

وی، عدم توجه به شایعات در مورد واکسنها را باید دانست و آمدان کرد: بدون کارترین واکسنها در برابر مشکلات در دسترس بودن آن است چرا که همه واکسنها از ایمنی کافی هستند و نیازی به تهیه واکسنی خاص ندارند.

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

بهترین سایت شرط بندی و پوکر: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان
بازی کردن و شرط بندی آنلاین در سایت شرط بندی و پوکر
بازی انفجار آنلاین: جذابیت و امکانات
با سایت شرط بندی آنلاین، جهانی جدید از هیجان و پولداری رو دنبال کنید!
رشد برق‌آسای پادکست؛ قدرت جدید جهانِ رسانه رشد برق‌آسای پادکست؛ قدرت جدید جهانِ رسانه
۱۰ جایگزین عالی برای واتساپ! ۱۰ جایگزین عالی برای واتساپ!
تماس با ما