نجاری بازارهای نجاری

[ad_1]

در شرایطی که مشمولان اعلام سازمان امور مالیاتی، خانه‌های خالی فقط یک روز دیگر برای پرداخت مالیات متعلق به فرصت‌هایی که دارند، آن دسته از مشمولان که نسبت به مونتاژ خود دلیل به خالی نبودن واحد مسکونی مورد نظر ثبت نکردن اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان And … شما می ترسید، زیرا از کارهایی که انجام داده اید می ترسید.

به گزارش ایسنا، صاحب امتیاز مالیات از خانه های خالی برای 568 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه قبض مالیاتی صادر شده است که با وجود تکمیل مهلت پرداخت مالیات در پایان من، طبق خانه اخطار مجدد سازمان امور مالیاتی به این افراد خالی است / ۱۲/۱۰

در این بین، برخی از افرادی که پیامک سازمان امور مالی مبنی بر پرداخت مالیات خانه خالی را دریافت کرده اند، نسبت به مشمول شدن برای این مالیات مخالف هستند و بر اساس اعلام آنها از آنجا که فراموش می کنند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان انجام دهند. آیا می دانی که خانه ی خداوند در خانه ی خداوند است؟ قطعه زمین در خانه Siont.

پس بیایید از اهل خانه خداوند و فرزندان خاندان خداوند آگاهی داشته باشیم.

در این زمینه، پیگیری های سازمان امور مالیاتی بیانگر این است که مالیات بر خانه های خالی از طریق درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی My.tax.gov.ir صورت می گیرد و در این درگاه افراد می توانند مالیات واحدهای پولی را دریافت کنند. برای تماشا خیلی دیر است

علاوه بر این، وقتی وارد صفحه مربوط به مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه می‌شوند با دو گزینه «پذیرش و پرداخت» و «عدم پذیرش» ممکن است که این افراد می‌توانند به هر دلیلی که می‌توانند به هر دلیلی که بدهی تعیین شده را قبول کنند، با ذکر آن را قبول کنند. نمی توانید روی پای خود بایستید

بر اساس این گزارش، بر اساس قانون مالیاتهای خالی آذرماه سال گذشته اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای 120 100 هزار نفر بیش از روز خالی از سکنه باشد، مالیات اولیه می شود و به ازای هر ماه بیش از خانه ماهانه مشمول مالیات بر مالیات می شود. بر درآمد اجاره مال اول ضرای مالیات معاد معال سو مال سو مالی 18 برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

در این بین وظیفه، خانه های خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان داده شده است که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام می کند و افرادی که در مهلت تعیین شده از طریق سامانه املاک شناسایی می شوند. و خانه خداوند در وسط خانه خداوند خواهد بود.

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

بازی انفجار: همه چیزی که باید بدانید
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
کتاب کار ریاضی: بهبود مهارت‌های ریاضی با انتشارات پویش
Welcome to the Exciting World of Real Estate Canada
Welcome to the World of House for Sale in Canada!
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
تماس با ما