قیمت امپراطور پارسی چنده لطفا؟صد و چهل و پنج من برای او ارزش قائل هستم قیمت همان است قیمت آمروز 0.050 76 هزار تومان 75 اینچ و 500 تن 75 اینچ و 500 تن 0.100 147 هزار تومان 146 هزار تومان 146 هزار تومان 0.150 218 هزار تومان 216 هزار و 500 تومان 216 هزار و 500 تومان 0.200 289 هزار تومان 287 هزار تومان 287 هزار تومان 0.250 360 درجه تومان 357 هزار و 500 تومان 357 هزار و 500 تومان 0.300 434 هزار تومان 431 هزار تومان 431 هزار تومان 0.350 505 هزار تومان 501 هزار و 500 تومان 501 هزار و 500 تومان 0.400 576 هزار تومان 572 هزار تومان 572 هزار تومان 0.450 647 هزار تومان 642 هزار و 500 تومان 642 هزار و 500 تومان 0.500 718 هزار تومان 713 هزار تومان 713 هزار تومان 0.600 860 هزار تومان 854 هزار تومان 854 هزار تومان 0.700 هزار و دویست 995 هزار تومان 995 هزار تومان 0.800 یک میلیون و 146 هزار یک میلیون و 138 هزار یک میلیون و 138 هزار 0.900 هزار و 288 هزار یک میلیون و 279 تن یک میلیون و 279 تن 1000 یک میلیون و 430 تن یک میلیون و 420 میلیون نفر یک میلیون و 420 میلیون نفر 1100 یک میلیون و 572 ده هزار یک میلیون و 561 ده هزار یک میلیون و 561 ده هزار 1200 هزار و 719 هزار یک میلیون و 707 هزار یک میلیون و 707 هزار 1300 یک میلیون و 861 هزار یک میلیون و 848 ده هزار یک میلیون و 848 ده هزار 1400 دو میلیون و صد هزار یک میلیون و 989 تن یک میلیون و 989 تن 1500 دو میلیون و 145 جریب زمین دو میلیون و 130 تن گوجه فرنگی دو میلیون و 130 تن گوجه فرنگی 1600 دو میلیون و 287 تومان دو میلیون و 271 تومان دو میلیون و 271 تومان 1700 دو میلیون و 429 تن طلا دو میلیون و 412 میلیون نفر دو میلیون و 412 میلیون نفر 1800 دو میلیون و 571 تومان دو میلیون و 553 تومان دو میلیون و 553 تومان 1900 دو میلیون و 713 تومان دو میلیون و 694 هزار دو میلیون و 694 هزار 2000 دو میلیون و 855 تن گوجه فرنگی دو میلیون و 835 تومان دو میلیون و 835 تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم