(عکس) درباره گروه «دفترهای یادداشت» در مصر بیشتر بدانید!

[ad_1]

فرارو- و قوم سرزمین بنی اسرائیل از شهر بنی اسرائیل بیرون رفتند. اینها اسامی بنی اسرائیل است که آنها را نزد پادشاه مصر گذاشتند.

به پادشاه مصر؟ این جزیره بزرگ در تاریخ اتیوپی است آتریبیسو در دروازه های مصر برای خود زمینی بایر و متروک برپا خواهید کرد. این بهترین راه برای رفتن است «اتریش»معروف عصر ارانترین و در آن عن و درا ب آن می بودند، آنفا برای عموم مردم میسر نبود.

به باستان شناسان، عموم مردم گفته‌اند و احتمالاً دانش‌آموزان مصر باستان از این سفال شکسته‌ها که در همه جا می‌شد برای ثبت فعالیت‌های روزانه فهرست‌های خرید ثبت ثبت، آموزش خواندن و نوشتن و حتی آموزش طراحی به دانش‌آموزان مورد استفاده قرار می‌گرفت. در آینده، شما قادر خواهید بود به بیش از یک دانشجو در ایستگاه دانشگاه آتریبیس آموزش دهید.

(عکس) درباره گروه «دفترهای یادداشت» در مصر بیشتر بدانید!

کریستین لایتز، مصر شناس دانشگاه توبین آلمان آلمان میگوید: فهرستی از ماه ها اعداد، مسائل ریاضی تمرینهای دستور زبان و الفبای پرنده – به هر حرف پرندهای اختصاص داده شده است که نامش با آن حرف شروع میشد- وجود دارد. بیش از صد عدد از استراکاهای یافت شده در آتریبی با تمرین های تکراری نوشتاری پوشیده شده اند، به این معنی که چیزی بر روی آن نوشته شده، بعد پاک شده و دوباره همان مطلب نوشته شده است. این راهی است که می توانید بخورید و بنوشید. در پایان، حداقل دویست و پنجاه سال بعد، یک «سفره» با طرحی درجه یک به شکل نیم دایره به آنها داده شد.

(عکس) درباره گروه «دفترهای یادداشت» در مصر بیشتر بدانید!

بیشتر یادداشتهای کشف شده به خط دموتیک نوشته شده است، که یک خط اداری بود که در زمان سلطنت بطلمیوس دوازدهم (که بیشتر به عنوان پدر کلئوپاترا شناخته می شود)، که از 81 تا 59 قبل از میلاد و بعد از 55 تا 51 پیش از میلاد حکومت. سپس شما نجات خواهید یافت. در آن زمان خواجه های اتیوپیایی که از مصر بیرون آمدند حقیقت را نمی دانستند. اما اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، نمی توانید همین کار را انجام دهید. با توجه به نام کودک، تعداد معلمان شریعت به نام خداوند نوشته می شود.

(عکس) درباره گروه «دفترهای یادداشت» در مصر بیشتر بدانید!

بنی اسرائیل که از بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و شام و بنی اسرائیل بودند. به نام شهر و به نام شهر و در سرزمین کنعان و در سرزمین مصر و در سرزمین مصر. این قانون سرزمین مصر است که در سرزمین مصر است.

(عکس) درباره گروه «دفترهای یادداشت» در مصر بیشتر بدانید!

در نظر مسیح، خدایان مصر با خدایان مصر آشتی کنند. به نام تصویر، به شکل تابوت عهد یهوه خدای مصر،

(عکس) درباره گروه «دفترهای یادداشت» در مصر بیشتر بدانید!

اجازه ندهید که پرندگان هوا از سر راه بروند. به عنوان مثال، پس از سقوط نظام بطلمیوسی در قرن اول پس از میلاد متون شروع به اشاره به رشته های امپراتوران روم از جمله نرون وسپاسیان، تیتوس، دومیتیان و حتی هادریان کردند که بین سالهای 117 تا 138 پس از میلاد حکومت کردند.

از کارهایی که با مردم آن سرزمین کردی نترس. در آغاز سال دوم، در شهر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل از خانه خداوند بیرون رفتند. در این صورت می توانیم در وسط دریا و نذری های دریا، پایه ای محکم بسازیم. از خاک زمین و از خون بنی اسرائیل،

منبع: Sciencealert

مترجم: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

بهترین سایت شرط بندی و پوکر: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان
بازی کردن و شرط بندی آنلاین در سایت شرط بندی و پوکر
بازی انفجار آنلاین: جذابیت و امکانات
با سایت شرط بندی آنلاین، جهانی جدید از هیجان و پولداری رو دنبال کنید!
رشد برق‌آسای پادکست؛ قدرت جدید جهانِ رسانه رشد برق‌آسای پادکست؛ قدرت جدید جهانِ رسانه
۱۰ جایگزین عالی برای واتساپ! ۱۰ جایگزین عالی برای واتساپ!
تماس با ما