شبکه کتابخانههای کشور

دانشگاه فنی و حرفهای در استان نیز دارای پنج دانشکده شامل آموزشکده فنی و حرفهای دارالفنون پسران و آموزشکده انقلاب اسلامی دختران در بجنورد، آموزشکده دکتر حسابی در شیروان، آموزشکده جاجرم و آموزشکده کشاورزی سمنگان در مانه و سملقان است که افزون بر سه هزار دانشجوی دختر و پسر در این مراکز مشغول به تحصیل هستند. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفهای میدانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا میشود . الف- بهمنظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بهتدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل بهصورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط در چهارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را بهعمل آورد.

دانشکده فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی

ت- به نیروی انتظامی اجازه داده میشود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسبسازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی- انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنجنفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید. بهمنظور افزایش ظرفیتهای قدرت نرم و دفاع رایانیکی(سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساختهای کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجراء در میآید. ت- تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژههای) بینالمللی محیطزیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی بهمنظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایهگذاریهای بینالمللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینههای مربوط به کنوانسیون رامسر. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداریها حسب مورد با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و بخش غیردولتی خواهد بود.

آموزشکده کشاورزی پسران شهریار

ب- دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده(38) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یکدرصد(1%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را بهعمل آورد. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کالاهای مشمول این بند و پرداخت مابهالتفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران میرساند. تبصره 1- تمامی مراجع ذیربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن میباشند، موظفند امکان أخذ استعلامهای مذکور را بهصورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند. البته دو طرف باید اثبات کنند که رابطه آنها واقعی بوده و هدف از ازدواج کسب اقامت نیست. امکان واگذاری خوابگاه برای دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) از سوی دانشگاه وجود ندارد.

آموزشکده فنی و حرفه‌ای ولیعصر

به دانشجویان پسر روزانه در صورت کسب امتیازات لازم حداکثر 4 نیمسال خوابگاه واگذار خواهد شد. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- اهواز: دانشگاه در 35 کیلومتری جاده اهواز- شوشتر واقع شده است و با توجه به شرایط موجود قادر به ارائه هیچ گونه امکانات رفاهی و خوابگاهی به دانشجویان نیست. استان قم کتابخانه عمومی امام صادق (ع)(فرهنگیان)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان تهران کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) پاکدشتنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان کرمان کتابخانه عمومی امام حسن عسگری (ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان گیلان کتابخانه سیار منطقه آزاد انزلینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان تهران کتابخانه سیار یار مهربان 6نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان تهران کتابخانه عمومی شهید قنبرینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان خوزستان کتابخانه شهید رایگانینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان کرمانشاه کتابخانه آیت الله نجومینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان چهارمحال و بختیاری کتابخانه آیت الله سید عطاالله احمدینهاد کتابخانه های عمومی کشور. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی کتابخانه سرای محله مینای جنوبیشهرداری تهران. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی کتابخانه سرای محله دولابشهرداری تهران.

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances