ایرانی ها بهترین دوستان دنیا هستند؟

[ad_1]

معاونت های مردمی کمیته امداد گفت: طی ده ماه مردم گذشته 450 میلیارد تومان صدقه از طریق مشارکت های صدقه ای در پرداخت به صندوق های صدقات در سراسر کشور جمع آوری شده است.

به گزارش ایلنا حبیب الله آسوده معاونت های مردمی کمیته امداد امام خمینی درباره صندوق های صدقات گفت: در حال حاضر در مجموع حدود 5 میلیون صندوق صدقه کوچک، بزرگ و متوسط ​​در سطح کشور و نزدیک به 450 میلیارد تومان مشارکت مردم در صندوق صدقات بوده است. است که در طول ماه چندین بار جمع آوری شده است و در سرفصل های مختلف از جمله درمان تحصیل، کمک های موردی ابن سبیل مسکن و … در کنار کمک های دولت و سایر کمک های مردمی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه صدقات جمع آوری شده شامل همه صدقات در صندوق های صدقه فیزیکی و شیوه های نوین پرداخت صدقات بوده است ادامه داد: اخیرا در جمع آوری صدقات بحث QR کد راه اندازی کردهایم و مردم می توانند از طریق کدهای QR صدقات خود را از طریق صندوق های صدقه انجام دهند. از ایمیل برای ارسال پیام استفاده نمی شود و در وهله اول پیام برای شما ارسال می شود.

مشارکتهای مردمی کمیته امداد مشخص کرد: بیش از دو میلیون برچسب QR بر روی صندوقهای خانگی نصب شده است و کسانی که مشترک صندوقهای صدقات خانگی هستند از طریق کدهای QR خود را پرداخت می کنند. همچنین نزدیک به یک میلیون و 500 هزار مشترک جدید QR را داریم که در مجموع نزدیک به 3 میلیون و 500 هزار مشترک صندوق صدقات کد QR دریافت کرده و این روند ادامه دارد تا همه مشترکان جدید نیز از این شیوه های الکترونیکی استفاده کنند.

گفت: این کار عجیبی است که با مردم کردی. در حقیقت مراکز نیکوکاری به نیابت از کمیته امداد با توجه به شرایطی که باید از صندوق های صدقات استفاده شود و این صندوق ها در محدوده آن مرکز نیکوکاری در اختیار آنها قرار گیرند تا برای مردم و محرومیت همان منطقه و محل استفاده می شوند.

و بنی اسرائیل به بنی اسرائیل گفتند: از خانه خداوند بیرون خواهند رفت.

معاونت های مردمی کمیته امداد امام خمینی در دیگری از صحبت های خود درباره روند نظارت بر فعالیت های اقتصادی خیریه ها و مراکز نیکوکاری در مساجد گفت: مراکز نیکوکاری اگر فعالیت هایی را انجام می دهند تا فعالیت آن ها را انجام دهند برای افرادی که درآمدی را ایجاد می کنند، می توانند نقش ضوابط و موضوعات خاص خود را داشته باشند. آنها قوی و زیبا هستند.

آسوده فعالیت موضوع تاکید کرد: مراکز نیکوکاری حلقه میانی بین مردم نیازمند و مردم نیکوکار است، اما اگر هر یک از کارهای اقتصادی انجام دهند این بر روی است و نظارت هم انجام می شود.

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

بازی انفجار: همه چیزی که باید بدانید
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
کتاب کار ریاضی: بهبود مهارت‌های ریاضی با انتشارات پویش
Welcome to the Exciting World of Real Estate Canada
Welcome to the World of House for Sale in Canada!
Discover Your Dream Home: House for Sale Canada
تماس با ما